# مهیار،مهدی_پرده_نشین

در پی یار

همدم تنهایی ام ...                            به ساعت من                            تو                            تمام قرارها را نیامده ای                            کدام نصف النهار را از قلم انداخته ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید