کیفر قتل پدر

«متوکّل از پست‌ترین خلفاء بنی عباس بود.وی تنها خلیفه‌ای است که به حضرت زهرا (س) توهین کرده و انگیزة قتل وی نیز همین بوده است. منتصر از پدرش متوکّل شنید که حضرت فاطمه (س) را دشنام می‌دهد و ناسزا می‌گوید. از دانشمندی پرسید: کیفر کسی که به حضرت فاطمه (س) دشنام می‌دهد چیست؟ دانشمند جواب داد: کشتن چنین فردی واجب است. ولی بدان که هرکس پدرش را بکشد، عمرش کوتاه خواهد شد. منتصر گفت: من از کوتاهی عمرم که در راه اطاعت و فرمان برداری از خدا باشد باکی ندارم. به دنبال آن منتصر پدرش را کشت و پس از آن بیشتر از هفت ماه، زنده نماند. (بحار الانوار، ج 2، ص 178)»

بخشی دیگر از کتاب راه سعادت و مسیر شقاوت

/ 0 نظر / 15 بازدید