عاشق خدا باشید !!! فقط خدا !!! ONLY GOD

به یاد خالق دلواپس (یگانه خداوند آسمانها و زمین )

 

ای آدمیانی که به دنبال انسان شدن هستید / بندگی خداوند یکتا به شما انسانیت می بخشد.

ای آنانی که به دنبال معشوق می گردید / خداوند تنها معشوقی است که شما لیاقت اش را دارید .

ای بی کسانی که به دنبال همدم می گردید / همدم لحظات خوش و ناخوش شما تنها خداوند آسمانها و زمین است .

ای گروهی که از میل به آدم ها خسته شده اید / هم نشینی و میل به خداوند نیکوترین دلبستگی ها است .

ای رهروانی که در طلب مطلوب واقعی خود می باشید / مطلوب شما خداوند یگانه است .

ای جنون پیشه گانی که به دنبال عشق حقیقی می باشید / تمام امیال به جز دوستی و عشق خداوند یکتا و بی مثال،دروغین است .

ای عارفانی که به دنبال سرچشمه ی معرفت هستید / دریای بی انتهای معرفت در نزد خداون به شما روی می آورد .

ای اندیشمندانی که به دنبال منبع اندیشه و تفکر عقلانی می گردید / دوستی با خداوند شما را به عاقل ترین و کامل ترین انسان مبدل می کند .

ای تشنه گان واقعی آگاهی و دانایی / آگاه و دانای ارشد خداوند یگانه است .

ای دل مردگانی که در پی زنده دلی می باشید / یاد خداوند یکتا دل های شما را زنده می گرداند .

........    .

 

فقط کافی است که دین اسلام ( مذهب شیعه ) را انتخاب کنید ، و عاشقانه خداوند را بخواهید و یاد کنید .

آیا می دانید :

کامل ترین ادیان : دین اسلام

کامل ترین مذاهب : تشیع ( دوازده امامی )

 

پس نباشید آنگونه که نیست لایق بودن و با انتخاب فرقه های ضالّه به خود ظلم نکنید .

 

خداوند نمی خواهد، مخلوق خود را به آتش بسوزاند و نمی خواهد،گمراهی ما را ببیند / شکوفایی ما چیزیست که او را مسرور می سازد.

 

دل ها سه گونه اند : 1- فریفته ی دنیا 2- طالب آخرت و حیات ابدی 3- عاشق خدا

فریفته ی دنیا در خسران و زیان به سر می برد - طالب آخرت و حیات ابدی رستگار می شود - و عاشق خداوند ، دنیا ، آخرت و رضایت خداوند ، هرسه را باهم را دارد .

 

پس عاشق خدا باشید تنها خداااااااااااااا

/ 1 نظر / 35 بازدید