/ 1 نظر / 13 بازدید

پاسخ به موضوع نوستالژی گونه انشاهایمان علم بهتر است یا ثروت؟ اگر لیسانس گرفته اید و بیکارید اگر به خودتان لعن و نفرین می کنید که چرا درس خوندم نرفتم یه کسب و کاری راه بیندازم اگر دنبال مطالعه هستید و هزار اما و اگر دیگر بیایید و این پست را مطالعه کنید http://hotlinepress.persianblog.ir/post/142