آیا می دانید : سفره ی هفت سین امسال تغییر کرده است.

سفره ی هفت سین من (مهدی پرده نشین) :

 

سین1 : سیلی خون کُش صورت حضرت زهرا (س)

 

سین2 : سنگینی شکستن حرمت علی (انداختن طناب در گردن ایشان در مقابل نگاه بی بی)

 

سین3 : سقط شدن محسن شش ماهه در رَحِم بی بی

 

سین4 : سر از پا نشناختن بی بی به شوق از تابوتی که تمام بدنش را می پوشاند

 

سین5 : سوز دل زینب وحسنین به خاطر رفتار زشت با عترت پیامبر(ص)

 

سین6 : سر به زیری دشمنان آل الله

 

سین7 : سوگواری برای بی بی دو عالم

 

از پا گذاشتن بر دیده ام و حضور بر سر این سفره شرمسارم نمایید .

/ 0 نظر / 15 بازدید