درافشانی بزرگان

 

شاید "درد" را از هر طرف بخوانی درد داشته باشد


اما


"درمان" که نباشی "نامرد" می شوی . . .

----------------------------------------------------

وقتی با دوستانت دعوا می‌کنی تازه می‌فهمی آنها چقدر از اسرارت باخبرند . . .
اگر وجود خدا باورت بشه،خدا واسه باورت یک نقطه میزاره یاورت میشه . . .
اگر زیبایی را آواز سر دهی ، حتی در تنهایی بیابان ، گوش شنوا خواهی یافت .

--------------------------------------------------

بخشندگی ، انتشار بوی خوش بنفشه بر ته کفشی است که لگدمالش کرده است .

-------------------------------------------------

تمام تاریخ عبارت است جنگ سربازانی که همدیگر را نمیشناسند
و با هم میجنگند برای دو نفر که همدیگر را میشناسند و نمیجنگند

-------------------------------------------------

با عقلت ، دلبستگی های دنیوی را از خود دور کن ،
وگرنه این دلبستگی هایت هستند که عقلت را از تو دور می کنند

--------------------------------------------------

درمقابل سختیها همچون جزیره اى باش که دریا هم با تمام
عظمت وقدرت نمى تواند سر او را زیر آب کند

-----------------------------------------------------

بهتراست منفورباشی به خاطر چیزی که هستی تا محبوب باشی به خاطرچیزی که نیستی .

 

/ 1 نظر / 16 بازدید
niloofar

بووووووووووووووووووووووووووم ب ترکوندين با وبتون[ماچ][قلب][دست][زبان] اگه دوست داشتين افتخار بدين به منم سري بزنين