در میان رُفَقا اشرف دلدار تویی 

در ترازوی وفا کم من و بسیار تویی

مرا ببخش که یاد من خاطرت را می آزارد و نه که نخواهم نمی توانم شروط دلدادگی را به جا آورم - العفو یا صاحب الزمان - اللهم عجّل لولیّک الفرج

 نتیجه تصویری برای عکس دوستی با امام زمان

 

اسیر نگاه عاشق کُش ات = مهیار